Haberler

2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Arel Üniversitesi Mezunlar Derneği’mizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30 Kasım 2019 Cumartesi Günü Saat: 17.00’da Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi No:101 Sefaköy  / İstanbul adresindeki Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü’nde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer de 19 Aralık 2019 Perşembe Saat: 19:00’da yapılacaktır.

Tüm üyelerimiz e duyurulur.

Saygılarımızla,

ARÜMED YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu.
 2. Divan Heyetinin seçimi ve divan heyetine Genel Kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi.
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
 4. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibraları.
 6. Yeni üye giriş ve yıllık aidat miktarlarını da içeren 2018-2019 dönemi tahmini bütçesinin ve Bütçe Yönetmeliğinin görüşülerek onaylanması. Yönetim Kuruluna fasılalar arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi.
 7. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
 8. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi
 9. Üyelerin aidat ödemeleri hakkında görüşmeler, üyelikten çıkarma işlemi.
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış.

ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Genel Kurul Toplantısı’na, Ana Tüzüğün 8. maddesi hükmü uyarınca asil üyeler  katılabileceklerdir.
 2. Ana Tüzüğün 8. maddesi hükmü uyarınca yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.